Omgivningsbuller

Summan av allt ljud som hörs på en viss plats vid en viss tid.