Amplitud

Toppvärde för en svängningsrörelse, till exempel ljudtrycks- eller vibrationsnivå. A = Amplitud