Ekofri

Utan eko. Syftar på avsaknaden av ljudreflektioner. Kallas ibland frifältsförhållanden.