Infallsvinkel

Vinkeln där ett ljud träffar en yta.