AC (Articulation Class)

En klassificering av akustiktak, i enlighet med ASTM E-1110. En hög AC-klass ger ökad avskildhet mellan angränsande arbetsstationer, eftersom taket minskar ljudöverföringen.  

AC
Produkter
200
Master A
190
Master, Ds, E, Combison Duo A, E, Focus A, Gedina A.
180
Focus, Ds, Dg, E, Gedina E