AI (Articulation Index)

En metod som graderar taluppfattbarheten på en skala från 0 till 1. Ett AI-mått på under 0,3 innebär i allmänhet att tal inte kan uppfattas, och över 0,7 indikerar utmärkt taluppfattbarhet.