Alcons (Articulation Loss of Consonants)

En metod för att mäta taluppfattbarhet, som visar förlusten av antalet tydligt hörbara konsonanter.