Hörselområde

Frekvensområdet för en människas eller ett djurs hörsel. En människa kan uppfatta ljud på mellan 20 Hz och 20 kHz, vilket motsvarar våglängder på 17 till 0,017 meter.