Audiogram

Ett diagram som visar hörselnedsättning vid olika frekvenser, mätt med en audiometer.