Audiometer

Ett standardinstrument som används för att testa hörsel