Audiometriskt rum

Ett rum som används för att testa hörsel. Det är isolerat mot yttre buller och dessutom finns viss ljudabsorption inuti rummet.