Ljudmaskering

Inträffar när ett ljud inverkar på hur man uppfattar ett annat ljud.