Bakgrundsljud (dB)

Ljud som är ständigt närvarande i ett visst utrymme, t.ex. samtal, skrapande stolar, ventilation, trafik, maskiner och utrustning, ljud från korridorer, intilliggande rum och lekplatser.