Akustik i byggnader

Ett område inom akustiken som behandlar ljudutbredning i byggnader.