Kalibrering

Inställning av instrument för att uppnå korrekta mätningar.