CAC (Ceiling Attenuation Class)

Klassificering av ett akustiktaks förmåga att isolera ljud mellan två rum. Värdet baseras på en mätning av hur mycket ljudnivån minskar när den passerar genom taket.