Daglig exponeringsnivå

Den genomsnittliga bullerexponeringen under 8 timmar, angiven som LEX, 8h.