Dämpfaktor

Hastigheten med vilken ljudnivån i ett rum minskar, mätt i decibel per sekund (dB/s).