Decibel (dB)

En enhet som anger ljudeffekt- och ljudtrycksnivå. Det typiska frekvensområdet för normala ljudkällor är 0–120 dB, där 0 dB är det svagaste ljudet som kan uppfattas och 120 dB motsvarar dånet från ett flygplans jetmotor.