Diffraktion

Ett fenomen som inträffar när en ljudvåg stöter på ett hinder. Det definieras som en böjning av ljudvågorna runt hindrets kanter, t.ex. när ljudvågor slår emot en kontorsskärm.