Diffusion

Anger hur ljudenergi sprids i ett visst utrymme. I ett diffust ljudfält sprids ljudet med samma energi i alla riktningar. Mätrum i akustiska laboratorier har ofta ett diffust ljudfält. I ett icke-diffust ljudfält kan ljudet vara mer dominerande i vissa riktningar, vilket är fallet i de flesta andra rum. Ett omöblerat rum med ljudabsorberande tak har till exempel ett synnerligen icke-diffust ljudfält.