Direkt fält

Det område runt ljudkällan där direkt ljud förekommer. I detta område minskar ljudnivån med 6 dB vid avståndsfördubbling. Om ljudnivån för tal är 58 dB på en meters avstånd, är den alltså 52 dB på två meters avstånd och 48 dB på fyra meters avstånd.