Dn,f,w (dB)

Används när man mäter de ljudisolerande egenskaperna hos ett akustiktak. Mätningen görs i ett laboratorium, där två rum har samma akustiktak. Ju högre värde, desto bättre ljudisolering. Mätningen görs i enlighet med standarderna EN ISO 717-1 och ISO 10848-2.