Dn,w (dB)

Används när man mäter ljudisoleringen mellan olika rum. Ju högre värde, desto bättre ljudisolering. Mätningen görs i enlighet med standarderna EN ISO 717-1 och ISO 10848-2.