Eko

När ljudvågor reflekteras mot hårda ytor och de reflekterade ljudvågorna är märkbara (kan höras).