Ekvivalent ljudtrycksnivå

Ett genomsnitt av ljudtrycksnivån över tid. Mäts enligt standard IEC 801-22-16.