Avlägset fält

I ett avlägset fält är ljudnivån från reflekterande ljud högre än det direkta ljudet.