Frekvens (f)

Antal ljudvågssvängningar per sekund, uttryckt i Hertz (Hz). Ju högre värde, desto högre tonläge. Frekvensen för tal ligger huvudsakligen mellan 125 och 8 000 Hz. Människor kan höra ljud på mellan 20 och 20 000 Hz.