Haas-effekten

Ett ekos störande inverkan på hörförståelsen vid tal. Störningsnivån beror på ekots fördröjning och styrka.