Hertz (Hz)

Enheten för frekvens, som anger antal svängningar per sekund.