ITDG (Initial Time Delay Gap)

Fördröjningen mellan det direkta ljudet och den första reflektionen av samma ljud.