Dämpning mellan zoner

Mätningen av dämpning mellan zoner visar de ljudreflekterande egenskaperna hos undertaksystemet när det används tillsammans med en skärm/ rumsavdelare. Detta arrangemang används vanligtvis på kontor för att uppnå talavskildhet mellan arbetsplatser.


1. Plenum/ utrymmet ovan undertak
2. Undertak (provexemplar)
3. Högtalare
4. Referens läge (källa)
5. Skärm
6. Mätpositioner

Mätning av dämpning mellan zoner (Interzone Attenuation) sker enligt en fördefinierad layout, en given 1,5 meter hög rumsavdelare/skärm och definierade lägen för källa och mottagare. Interzone dämpningen beräknas som skillnaden i ljudtrycksnivå mellan källa och mottagare för varje tredjedels oktavband inom frekvensområdet 200-5000 Hz och vid varje avstånd.