Masslagen

Masslagen säger att ljudisoleringen ökar med 6 dB med fördubblad frekvens eller ytvikt.