Bullerrelaterad hörselnedsättning

Hörselnedsättning på grund av exponering för höga ljud.