Bullerreducering

Skillnaden i ljudtrycksnivå mellan två sidor av en mellanvägg.