Tredjedelsoktavband

Ett tredjedelsoktavband omfattar ett frekvensområde mellan två fasta punkter. Tredjedelsoktavbandet 125 Hz omfattar till exempel frekvensområdet 111–140 Hz. En tredjedelsoktavbandsanalys ger mer detaljerad information än en oktavbandsanalys.