Fonem

En betydelseskiljande ljudenhet som skiljer ett ord från ett annat i ett specifikt språk, till exempel p och b i de svenska orden park och bark.