Tonläge

Sambandet mellan ljud och frekvens. Ett högt tonläge innebär ett ljud med hög frekvens.