Precedenseffekten

En princip som innebär att det första ljudet som når örat avgör i vilken riktning ljudkällan uppfattas. Precedence-effekten kallas också ”Lagen om första vågfronten”.