Avskildhet (akustisk avskildhet)

Syftar på förmågan att höra samtal från angränsande arbetsplatser. Ett akustiktaks förmåga att skapa avskildhet mellan angränsande arbetsplatser kan uttryckas i PI (Privacy Index). Ju högre värde, desto bättre avskildhet.