Psykoakustik

Den del av akustiken som beskriver hur örat och hjärnan uppfattar och reagerar på ljudintryck.