Ren ton

En ton som består av en enda frekvens (sinusformad våg).