Resonansabsorbent

En ljudabsorbent som är anpassad efter en viss frekvens med hjälp av resonansfenomenet, t.ex. Helmholtz-resonatorn.