Efterklangskammare

Ett rum med ett diffust ljudfält. Det har högreflekterande ytor och ljudspridande element. Rummet används för att mäta ett materials ljudabsorberande egenskaper.