Efterklangstid (T)

Den tid det tar för ljudtrycksnivån att sjunka med 60 dB efter ljudet har stängts av. Att mäta efterklangstiden tillåter oss att beräkna den totala ljudabsorptionen. Efterklangstiden varierar beroende på frekvens. I praktiken härstammar T från den tidpunkt då avklingningskurvan först når 5 dB och 25 dB under den ursprungliga nivån, detta betecknas som T20