Rumsmetoden

En standardiserad metod (ISO 354:2003) för att mäta absorptionskoefficienten hos akustiska material som används på väggar eller i tak, eller den ekvivalenta absorptionsytan på föremål, t.ex. möbler, personer eller absorbenter, i ett efterklangsrum.