SAA (Sound Absorption Average)

Ett gemensamt värde för olika ljudabsorberande faktorer, inklusive medelvärdet för tredjedelsoktavbandet i frekvensområdet 200–2 500 Hz.