Ljudabsorptionsklass

Klassificering av ljudabsorbenter i ljudabsorptionsklasser A-E, enligt EN ISO 11654 inom frekvensområdet 250-4000 Hz