Ljudabsorption

Betyder att ljudenergin omvandlas till mekanisk vibrationsenergi och/eller värmeenergi. Ljudabsorption uttrycks som ljudabsorptionskoefficienten α eller ljudabsorptionsklass (A-E) enligt EN ISO 11654 eller NRC/ SAA enligt ASTM C 423.