Ljudisolering

Förmågan hos ett byggelement eller byggnadsstruktur i en byggnad att minska ljudöverföringen inom byggnaden. Ljudisoleringen mäts vid olika frekvenser, normalt 100-3150 Hz. Luftburen ljudisolering mäts med ett enskilt värde, Dn,f,w, Rw eller R'w. Stegljudsisolering uttrycks med ett enskilt värde Ln,w eller L'n,w.